Požární uzávěry, Revizní klapky

podstranky foto1Revizní klapky , požární uzávěry vyrábíme z hliníkových L profilů. Uvedené výrobky mají protokol o zkoušce požární odolnosti. Požární odolnost revizní klapky odpovídá požární odolnosti příčky nebo podhledu a to v případě, že se dodrží tloušťka a skladba opláštění.

Revizní klapky vám vyrobíme v následujících odolnostech:
EI 15, EI 30, EI 45 a EI 60

Víko revizní klapky se dá lehce vyjmout ze základního rámu a tím umožní bezproblémovou obsluhu či opravu zařízení, které revizní klapka zakrývá.

 

 

 

 

 

podstranky foto2

Vyrábíme typické rozměry

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm


Avšak na přání zákazníka vyrobíme jakékoli atypické rozměry (např. dle velikosti obkladaček).

Nabídka požárních uzávěrů s protipožární odolností:

do podhledů
do příček
do šachtových stěn
do předsazených stěn
pod obklad do stěn (koupelna)